Sommeren 2021 hadde vi 60 nye bad å vise fram. Alle badene i den eldste delen av hotellet ble totalrenovert, hvor vi benyttet oss av lokale håndverkere. Nedenfor er en sak som ble skrevet av lokalavisa Vigga.

 

.

Eierne av Dombås hotell satser friskt mot fremtiden. I disse dager får det røde 80-tallsbygget et betraktelig løft. 

 

Frem til for syv år siden ble det røde bygget til Dombås hotell kalt nyfløya. Bygningen ble satt opp i 1980, bakenfor den da over 60 år eldre hovedbygningen. For syv år siden kom omsider den nye hovedbygningen opp, etter den tragiske brannen i 2007 og dermed måtte rødbygget gi slipp på betegnelsen nyfløya. I disse dager får imidlertid også det 40 år gamle bygget en solid ansiktsløftning. 

 

60 rom renoveres

I resepsjonen på hotellet er det lite som avslører den hektiske aktiviteten som foregår i bygningen bak. 

Det arbeiders i alle etasjer nå. Renholderne er i ferd med å vaske ned de rommene som er ferdigstilt, og ellers er både snekkere, rørleggere og elektrikere i arbeid her, forteller Roar Nilstad i Lesja og Dovre byggconsult. De første 24 rommene står ferdig i begynnelsen av kommende uke. Totalt er det 60 rom som skal renoveres. I hovedsak er det snakk om full oppussing av alle bad, i tillegg skiftes vinduer på rommene, alle varmeovner, samt noe maling. 

 

Uvanlig og utfordrende år

Etter hvert skal også den røde ytterkledningen vike, slik at fasadene på de to hotellbygningene får en bedre helhet. 

- Det blir et stort løft for hotellet. Og perioden passer fint, i og med trafikken er som der er, sier Krokedal. Koronaåret 2020 har i høyeste grad sarr sitt preg på hotellbransjen. Påske- og vårsesong ble avlyst. Deretter kom en sommer med massiv trafikk, dog med totalt fravær av de sedvanlige utenlandske bussene. Krokedal legger ikke skjul på at det ga noen ekstra utfordringer, all den tid og logistikken på hotellet sommerstid i utgangspunktet er tilpasset nettopp bussturismen. 

- Men vi fikk det til, selv om det ble hektisk, sier han. 

 

Satser framover

Den største bekymringen hans går imidlertid til de ansatte. Koronapandemien har gjort det nødvendig med periodevise permitteringer, noe Krokedal synes er vanskelig. Vi har opparbeidet oss en god stab av lokale folk, og det å ikke kunne tilby dem helårs arbeid er sørgelig, sier han med ettertrykk. 

Dombås hotell har normalt 20 ansatte på fast basis, og i tillegg er det 20 ekstra i sommersesongen. En viktig arbeidsplass i en liten bygd. Nå ruster de offensive hotelleierne seg for fremtiden og sikter seg inn mot normale tilstander. Vi bestemte oss allerede i august for å starte dette oppussingsprosjektet, forteller Audun Berget. Håndverkerne begynte i oktober. Målet er at samtlige 60 rom skal stå ferdige til kommende sommer. Vi håper også at vi skal være ferdige med kledning av et par yttervegger innen den tid, supplerer Krokedal. 

Godt samarbeid

Det er et yrende liv i gangene og på rommene i bygget. Foruten hotellets egne renholdere, vrimler det av håndverkere. Alle lokale- et bevisst valg fra hotellets side. 

Rundt 10-12 personer jobber på prosjektet daglig, noe som gir noen logistikkutfordringer når alle helst skal jobbe på samme baderom samtidig. Det hele ser likevel ut til å gå smertefritt. En må samarbeide godt for å få det til å gå, og det har gått veldig fint. Vi ligger godt an med hensyn til fremdriftsplanen, bekrefter Nilstad.  Mesterbygg samarbeider med Dovrebygg om oppdraget. Audun Groven fra førstnevtne firma forteller at det betyr mye for dem å få et slikt oppdrag. Det er ypperlig vinterarbeid. I tillegg gir et prosjekt på denne størrelsen forutsigbarhet, altså at vi kan ha folk i arbeid her over tid, sier han. 

Gode år

Prosjektet har en kostnadsramme på 7 millioner kroner, i en tid der mange nok avventer med de store investeringene. Heldigvis har vi en veldig hyggelig , lokal bank som stoler på oss, sier Krokedal. Og vi har hatt fem fantastiske, gode år før dette. Det er viktig å ikke glemme det i disse dager. Vi tåler fint en litt dårligere periode, slår han fast.

 

Journalist: Monica Hjelle, VIGGA lokalavis.